2 เมษายน 2562 เชียงใหม่อากาศดีขึ้นรับนายกฯแต่ยังไม่พ้นวิฤกติ

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_363075/

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์หมอกควันที่ยังอยู่ในภาวะมีผลกระทบต่อสุขภาพของชาวเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องว่าช่วงนี้สภาพอากาศโดยรวมดีขึ้น เนื่องจากมีลมมากขึ้นทำให้อากาศหมุนเวียนขึ้นรวมไปถึงมาตรการต่างๆของทางจังหวัดที่รณรงค์กันอย่างหนัก ทำให้ค่า PM2.5 ลดลงบ้าง ส่วนยอดของผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจทุกชนิดนั้นถ้าเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าใกล้เคียงกัน แต่ถ้าเทียบกับช่วงอากาศปกติแล้ว ช่วงนี้มียอดผู้ป่วยสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แย่กว่าปกติ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคประจำตัวจะป่วยง่ายกว่าคนปกติ อย่างไรก็ตามทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ระดมแจกหน้ากากอนามัย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง และมีการแจ้งเตือนประชาชนทุกระยะที่สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในภาพรวมทางจังหวัดเชียงใหม่รวมทุกหน่วยงานแจกจ่ายหน้ากากอนามัยไปแล้วกว่า 1 ล้านชิ้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นถ้าหน่วยงานใดประสงค์จะบริจาคหน้ากากก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก อย่างไรก็ตามในวันนี้ทางนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และประชุมร่วมกับหน่งยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควันด้วยตัวเอง